Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd.

Klik hier voor het leerlingenstatuut.