Delta

Wil jij meer ruimte om je schooldag zelf in te delen? Dat kan bij Delta. Volg bijvoorbeeld de vakken waar je goed in bent op een hoger niveau. Of volg extra vakken voor meer uitdaging.

Maatwerk

In Delta zitten leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies de eerste drie jaar in dezelfde stamgroep. Iedere dag heb je stamgroeples van je mentor. Ook vakken als lichamelijke opvoeding en kunst en cultuur volg je in je eigen stamgroep. Vakken als Engels, wiskunde en Nederlands volg je in groepen van hetzelfde niveau, waarbij je vakken op verschillende niveaus kunt volgen. Je kunt dus bijvoorbeeld wiskunde op vwo-niveau krijgen en mens en maatschappij op havo-niveau. Ook is er een breed aanbod van extra vakken voor meer uitdaging. Verder krijg je in Delta veel meer dan in de Vita klassen ruimte om zelf je schooldag in te delen.

Aandacht voor vaardigheden

Binnen Delta is veel aandacht voor vaardigheden als samenwerken, plannen en reflecteren. Die vaardigheden komen ook volop aan bod bij het projectonderwijs van Delta.

Project

Je werkt drie keer twee uur per week in groepjes aan projecten. Je hebt hierbij een actieve rol en kunt veel keuzes maken. Ieder project sluit je op een originele manier af.

Leerplan

Binnen Delta heeft iedere leerling een eigen leerplan. Hierin staat onder meer welke vakken je volgt en op welk niveau. Het eerste leerplan stel je al voor de zomervakantie samen met je ouders en mentor op.

 

Joshua: “Je krijgt regelmatig gesprekken met je mentor en ouders over je leerplan. Dat is heel leuk omdat je dan kunt laten zien wat je allemaal al gedaan hebt. Je bereidt het gesprek zelf voor en kunt bijvoorbeeld een presentatie geven of een moodbord maken. Tijdens het gesprek bespreek je hoe het gaat en je krijgt ‘feedback’ en ‘feedforward’: dat betekent dat je bespreekt waar je vooruit bent gegaan en wat je nog kunt leren. Daar krijg je ook tips voor. We krijgen op Delta geen cijfers maar waarderingen: nog niet voldoende, voldoende en goed. Met alleen een cijfer weet je namelijk niet wat je fout hebt gedaan. Door de waardering en feedback kun je veel beter leren voor de dingen die je nog moeilijk vindt. Er wordt bij Delta veel van je verwacht en je moet veel dingen zelf – of met anderen – regelen. Je hebt veel eigen verantwoordelijkheid. Dat is handig voor later.”

Actieve houding

Delta-leerlingen en hun ouders worden nauw betrokken bij de school. Zo spreken jullie regelmatig gezamenlijk met school over jouw ontwikkeling en wordt in overleg eventueel je leerplan bijgesteld. Ook wordt aan je ouders gevraagd om in de school te helpen en krijg ook jij een rol in de school, zoals bij de organisatie van presentatieavonden en excursies.

Carlijn: “Je krijgt binnen Delta veel ruimte. Ik ben creatief en kan mijn eigen ideeën opperen en daar ook écht aan werken. Dat vind ik heel fijn. We gaan tot half vijf naar school. Dat lijkt heel lang maar het is zo voorbij! Je merkt het niet eens; het is juist gezellig met je klas. Het is leuk om in een stamgroep te zitten met leerlingen van andere niveaus. We werken samen aan projecten en kunnen veel van elkaar leren. Samen zetten we geweldige dingen neer! Bij Delta kun je vakken op een hoger niveau doen. Ik zit op de havo, maar volg wiskunde op vwo-niveau. Je kunt er zelf voor kiezen om die verdieping te maken als een vak je goed af gaat. Als je havo of vwo doet, moet je na drie jaar naar Veluws College Walterbosch. Dat lijkt me wel spannend, maar ik denk dat je als Delta-leerling een groot voordeel hebt. We werken namelijk heel zelfstandig en leren goed plannen. Elke week plannen we in onze stamgroeples het werk voor de komende week. Kinderen die dat lastig vinden krijgen hulp.”