Welkom!

Welkom op de website van Veluws College Cortenbosch. Hier vind je alle informatie over en de schoolgids met een overzicht van ons onderwijs, de organisatie en de verschillende regelingen bij ons op school. De schoolgids is voor ouder(s)/verzorger(s) en natuurlijk voor onze leerlingen.

Het Veluws College Cortenbosch heeft alle leerwegen van het vmbo (basis, kader, gemengd, mavo) in huis. Of je nu het liefst praktisch bezig bent of dat je je liever richt op de meer theoretische lesstof; we helpen jou het hoogst haalbare niveau te bereiken! Je krijgt volop kansen om te werken aan jouw toekomst en talenten.

Bij ons gaat het om ‘Talentontwikkeling’ en wie jij wilt zijn. Weet je al welk beroep je uit wilt oefenen of moet je nog ontdekken wat bij je past? Op onze school dagen we je uit om te ontdekken wie je bent, wat je wilt en waar je goed in bent. Daarbij houden we rekening met de manier waarop jij het beste leert en gaan ervan uit dat ieder mens uniek is. Ons doel is om leerlingen te diplomeren. Daarnaast vinden wij je persoonlijke vorming van belang en gaan je helpen om een actief en zelfbewuste burger te worden.

Om aan te sluiten bij je belangstelling bieden wij Fl@x-uren en Plusvakken aan. Denk hierbij aan vakken als journalistiek, sport, muziektheater en koken. Leerlingen kunnen ook naar ons ICT-lab om een eigen app te maken of te experimenteren met drones of Virtual Reality. Bovendien werken we met project- en activiteitendagen, kunst- en cultuurprojecten, (internationale) excursies en sporttoernooien. Leerlingen krijgen zo de kans om zich breder te ontwikkelen.

Naast het bieden van een inspirerende en uitdagende leeromgeving, vinden wij een goede sfeer in de klas en op school net zo belangrijk. De school is een ontmoetingsplek waar nieuwe vriendschappen ontstaan. Wij doen er dan ook alles aan om een veilige en prettige en leeromgeving te bieden en gaan ervan uit dat iedereen in onze school, leerlingen en medewerkers, hieraan een bijdrage levert.

Goed contact tussen leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en school is voor ons van groot belang. Met elkaar zorgen we ervoor dat onze leerlingen een goede schooltijd hebben.

Namens het managementteam van Veluws College Cortenbosch

Jan Podt
directeur