Ongeoorloofd afwezig

Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig was, volgt er een gepaste sanctie en informeren wij de ouders. Vanuit ons schooladministratiesysteem vindt bij ongeoorloofde afwezigheid van een leerling altijd een melding plaats aan het verzuimloket van de DUO-IB-groep (www.ibgroep.nl). Van daaruit gaat een melding naar de ambtenaar van de leerplicht van de gemeente waarin de leerling woont. Deze legt vervolgens contact met de desbetreffende leerling en de ouders.

SOMtoday

Via SOMtoday beschikt u altijd over recente absentiegegevens van uw kind(eren). Door regelmatig in te loggen, krijgt u zicht op de afwezigheid van uw kind.