Grijs verzuim

We vragen extra alert te zijn op het zogenaamd grijs verzuim. In dat geval is er sprake van fysieke of mentale problemen waardoor de reguliere schoolgang niet altijd mogelijk is, maar die soms voorgewend worden om vaker afwezig te zijn dan strikt noodzakelijk. In het kader van grijs verzuim hebben alle VO-scholen in Apeldoorn afspraken met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan leerlingen oproepen die vaak te laat komen en leerlingen doorverwijzen naar de schoolarts indien sprake is van veelvuldige afwezigheid door ziekte.