Anti-spijbelbeleid

Het Veluws College Cortenbosch biedt interessant, eigentijds en uitdagend onderwijs. Daarbij sluiten wij aan bij de persoonlijke interesses van leerlingen en reiken verschillende keuzemogelijkheden aan. Ons onderwijs is het belangrijkste wapen tegen spijbelen.

Door vroegtijdig spijbelgedrag te signaleren, kan de mentor adequaat sturen en zo een positieve gedragsverandering bewerkstelligen. Vaak is spijbelgedrag een symptoom van onderliggende problemen, daarom wordt dan ook dikwijls een counselor of zorgteam ingezet. Afwezigheidsregistratie en -controle is voor onze school een belangrijk speerpunt.

In ons verzuimprotocol vindt u precies de afspraken rond verzuim.