Afwezigheidsregistratie

Afwezigen registreren wij dagelijks in ons leerlingadministratiesysteem SOMtoday en elke ochtend is er een controleronde. Blijkt een leerling niet op school te zijn zonder dat daarvoor een verklaring is, dan bellen wij direct naar de ouders. Elke leerling moet zijn afwezigheid verantwoorden met een door de ouders ondertekend formulier. Iedere afwezigheid moet vooraf worden gemeld; gebeurt dat pas achteraf, dan beschouwen we die afwezigheid als onrechtmatig. In dergelijk gevallen volgt altijd een sanctie.