Verzuim en verlof

Anti-spijbelbeleid

Het Veluws College Cortenbosch biedt interessant, eigentijds en uitdagend onderwijs. Daarbij sluiten wij aan bij de persoonlijke interesses van leerlingen en reiken verschillende keuzemogelijkheden aan. Ons onderwijs is het belangrijkste…

Lees verder

Bijzonder verlof

Langdurig lesverzuim door leerlingen De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen: ziekte van een leerling; het vervullen van plichten,…

Lees verder

Vakanties

Vakanties schooljaar 2019-2020 Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Krokusvakantie 24 t/m 28 februari 2020 Pasen 13 april 2020 Meivakantie (incl. Konings-…

Lees verder

Verzuim en verlof

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Afspraken die gelden als leerlingen zonder reden niet aanwezig zijn, staan vermeld…

Lees verder

Verzuimprotocol

Alle afspraken over te laat komen, missen van lessen, verwijdering uit de les en ziekmeldingen zijn opgenomen in een verzuimprotocol. Als ouder is het belangrijk hiervan op de hoogte te…

Lees verder

Ziek melden

De ouders/verzorgers melden aan de school vóór het eerste lesuur (en het liefst voor 8.00 uur) de afwezigheid van hun kind met opgaaf van de reden van verzuim. Is een…

Lees verder