Verzuim en verlof

Afwezigheid melden

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Afspraken die gelden als leerlingen zonder reden niet aanwezig zijn, staan vermeld…

Lees verder

Anti-spijbelbeleid

Het Veluws College Cortenbosch biedt interessant, eigentijds en uitdagend onderwijs. Daarbij sluiten wij aan bij de persoonlijke interesses van leerlingen en reiken verschillende keuzemogelijkheden aan. Ons onderwijs is het belangrijkste…

Lees verder

Bijzonder verlof

Langdurig lesverzuim door leerlingen De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen: ziekte van een leerling; het vervullen van plichten,…

Lees verder

Vakanties

Vakanties schooljaar 2020-2021 Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Krokusvakantie 22 t/m 26 februari 2021 Paasmaandag 5 april 2021 Meivakantie (incl. Konings-…

Lees verder

Verzuimprotocol

Alle afspraken over te laat komen, missen van lessen, verwijdering uit de les en ziekmeldingen zijn opgenomen in een verzuimprotocol. Als ouder is het belangrijk hiervan op de hoogte te…

Lees verder