Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en het college van bestuur. Het doel van de MR is om de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig. In een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de MR zijn leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd.

Personeelsgeleding
(neemt ook deel aan DMR’ren op vestigingen)

Veluws College Cortenbosch

Fabian Spiegelenberg (voorzitter)
Hanneke van de Wetering

Veluws College Walterbosch

Karen van Wichen (secretaris)
Astrid Ligtenberg

Veluws College Twello

Samantha Esmeijer
Eric Maandag

Veluws College Mheenpark

Maayke Maaskant
Nico van de Wetering

Personeelsgeleding
(neemt alleen deel aan DMR’en op vestigingen)

Debbie Visser (VC Cortenbosch)
Robbert Brekveld (VC Walterbosch)
Dorry van Luijk (VC Twello)
vacature (VC Mheenpark)

Oudergeleding

Veluws College Cortenbosch

Renate Roeterdink
vacature 

Veluws College Walterbosch

Karin Akkerman
John ten Wolde

Veluws College Twello

Bert Boer
Alinde Switters

Veluws College Mheenpark

Chantal Linnenbank
vacature

Leerlinggeleding

vacature (Veluws College Cortenbosch)
Gigi Limburg (Veluws College Walterbosch)
Sabine Maneschijn (Veluws College Walterbosch)
vacature (Veluws College Twello)
Tim Masselink (Veluws College Mheenpark)

Algemeen directeur VO

Tjeerd Biesterbosch

Verslaglegging

Eline Verhaagen

Algemeen e-mailadres van de medezeggenschapsraad van het Veluws College: [email protected]