Veluws College

Burgerschap en integratie

Op het Veluws College Cortenbosch willen we leerlingen opvoeden tot respectvolle burgers die zich betrokken voelen bij en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Verplaatsen in de ander Tijdens…

Lees verder

Identiteit

Het Veluws College is een brede, katholieke scholengemeenschap waar onze leerling centraal staat. Dat betekent dat we zorgvuldig en respectvol omgaan met elkaar in een veilig en zorgzaam schoolklimaat. Kortom:…

Lees verder

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en het college van bestuur. Het doel van de MR is om de openheid, de openbaarheid…

Lees verder

Topsport en talent

  Als een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College leerlingen die op hoog niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed…

Lees verder

Uitgangspunten

Het Veluws College is een brede scholengemeenschap met drie katholieke vestigingen in Apeldoorn en een oecumenische in Twello. Uitgangspunten ● Het Veluws College brengt kennis, inzicht en vaardigheden over van…

Lees verder

Veluwse Onderwijsgroep

VC Cortenbosch maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De Veluwse Onderwijsgroep  wordt gevormd door…

Lees verder