Vakanties

Bijzonder verlof

Langdurig lesverzuim door leerlingen De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen: ziekte van een leerling; het vervullen van plichten,…

Lees verder

Vakanties

Vakanties schooljaar 2019-2020 Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Krokusvakantie 24 t/m 28 februari 2020 Pasen 13 april 2020 Meivakantie (incl. Konings-…

Lees verder