Vakanties

Bijzonder verlof

Langdurig lesverzuim door leerlingen De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen: ziekte van een leerling; het vervullen van plichten,…

Lees verder

Vakanties

Vakanties schooljaar 2021-2022 Start schooljaar 2021-2022: 30 augustus 2021 Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021 Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 Krokusvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022…

Lees verder