Vakanties

Bijzonder verlof

Langdurig lesverzuim door leerlingen De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen: ziekte van een leerling; het vervullen van plichten,…

Lees verder

Vakanties

Vakanties schooljaar 2020-2021 Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Krokusvakantie 22 t/m 26 februari 2021 Paasmaandag 5 april 2021 Meivakantie (incl. Konings-…

Lees verder