Toelating

Het Veluws College hecht aan een juiste determinatie van leerlingen. Een leerling hoort zo spoedig mogelijk op de juiste plek te zitten die bij zijn/haar mogelijkheden past. Een optimale startsituatie is voor de leerling cruciaal. Instroom vindt bij ons voor het grootste deel plaats in de brugklas. Daarnaast kent het Veluws College ook instroom in andere leerjaren.

Binnen Apeldoorn bestaan tussen de scholen voor voortgezet onderwijs afspraken over de toelating binnen de verschillende schoolsoorten en plaatsing in leerjaren. Wanneer een leerling op één van de scholen niet wordt bevorderd of niet geplaatst is binnen een bepaalde schoolsoort, dan zullen de andere scholen deze beslissing volgen.

Samenwerking vmbo

Wij vinden het belangrijk dat er in Apeldoorn voor alle leerlingen een passende onderwijsplaats is, die aansluit bij de talenten van de leerling. Daarom werken wij nauw samen met Sprengeloo en Edison College. Gezamenlijk maken wij onder andere afspraken over onderwijsaanbod en leerlingenaantallen.

Toelating naar de brugklas

Toelating tot de andere leerjaren

Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Het Veluws College maakt deel uit van Samenwerkingsverband VO 25-05. Binnen dit samenwerkingsverband bestaat de afspraak dat we iedere leerling een passende onderwijsplek bieden. Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school die hun eerste voorkeur geniet. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte bekijken we of de school in staat is de gewenste ondersteuning te bieden.