Toelating

Toelating

Het Veluws College hecht aan een juiste determinatie van leerlingen. Een leerling hoort zo spoedig mogelijk op de juiste plek te zitten die bij zijn/haar mogelijkheden past. Een optimale startsituatie…

Lees verder

Toelating andere leerjaren

De toelatingscommissie beslist of een leerling wordt toegelaten tot andere leerjaren. Een leerling kan alleen tot een bepaald type onderwijs op de vestiging Veluws College Cortenbosch worden toegelaten als hij/zij…

Lees verder

Toelating brugklas

Met een positief advies van hun basisschool worden leerlingen toegelaten tot de brugklas van Veluws College Cortenbosch. Voordat het schooljaar begint, nemen wij de zogenaamde Muiswerktoetsen af, om te bepalen…

Lees verder