Managementteam

Het Veluws College Cortenbosch heeft een managementteam. Deze bestaat uit de vestigingsdirectie, vier teamleiders en de ondersteuningscoördinator.
Zie ook het Organogram 2021-2022

Vestigingsdirectie

De vestigingsdirectie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur.

Vestigingsdirecteur

Dhr. J.H. Podt
Vestigingsdirecteur
bereikbaar via de directiesecretaresse, mevr. A.W. Braun-Hollak (e-mailadres: [email protected])

Adjunct-directeur
De directeur wordt ondersteund door een adjunct-directeur:
dhr. J.J. van der Perk
adjunct-directeur
[email protected]

Teamleiders

De teamverdeling onder de teamleiders is als volgt:

Leerjaar 1 alle leerwegen
mevr. A. Liberg
[email protected]

Leerjaar 2 alle leerwegen
mevr. S. Daanen (a.i.)
[email protected]

Leerjaar 3 en 4 Basis en Kader Techniek en Zorg & Welzijn
dhr. N. Zwikker (a.i.)
[email protected]

dhr. F.D. Bos
[email protected]

Leerjaar 3 en 4 mavo en Basis en  Kader Economie & ondernemen
mevr. M.M. Kers
[email protected]

Ondersteuningscoördinator

mevr. M. Harthoorn
[email protected]