Overgangsnormen

AANGEPASTE OVERGANGSNORMEN 

In verband met de coronacrisis zijn de overgangsnormen aangepast voor schooljaar 2019-2020. Klik op de onderstaande afbeelding voor de animatie, waarin precies wordt aangegeven wat de aangepaste normen zijn.

Beknopt weergegeven zijn de richtlijnen als volgt, we kijken naar:

 • Resultaten
  De cijfers die zijn behaald voor 16 maart 2020.
 • Inzicht
  De visie van de leerling op de schoolprestaties en schooltoekomst.
 • Houding en inzet
  De houding en inzet van de afgelopen weken, in combinatie met het beeld dat de school heeft van de leerling uit eerdere leerjaren.

Op basis hiervan stellen we een advies op, die besproken wordt met de leerling, de ouders en de mentor. Voor de zomervakantie krijgt de leerling bericht over het definitieve advies.

ALGEMENE OVERGANGSNORMEN (vervallen voor schooljaar 2019-2020)

 • Alle vakken zijn bepalend voor bevordering naar een volgend leerjaar.
 • In de overgangsnormen telt het cijfer 5 voor één, het cijfer 4 voor twee en het cijfer 3 voor drie tekorten.
 • We werken met afgeronde cijfers (hele cijfers), tenzij expliciet wordt genoemd  dat het om onafgeronde cijfers gaat (op 1 decimaal).
 • De cijfers 5, 4, 3, 2 en 1 tellen elk voor één onvoldoende.
 • Voorwaardelijke bevordering is niet mogelijk. Dit betekent ook dat het opleggen van taken om alsnog bevorderd te kunnen
  worden niet is toegestaan.

Er zijn twee soorten normen mogelijk:

Verplichte normen: worden deze niet gehaald dan kan een leerling niet bevorderd worden.
Subnormen: worden deze niet gehaald dan beslist de docentenvergadering of een leerling al dan niet bevorderd wordt. Criteria hierbij zijn o.a.:

 • intellectuele vermogens
 • abstractievermogens
 • zelfstandigheid
 • plannen en organiseren
 • kunnen en willen samenwerken
 • verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen
 • resultaten van CITO genormeerde toetsen

Worden de verplichte norm en de subnorm gehaald, dan wordt de leerling in ieder geval bevorderd.

De docentenvergadering behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen van de overgangsnormen af te wijken en een leerling in een bepaalde schoolsoort te plaatsen.
Een leerling mag niet 2 keer hetzelfde leerjaar overdoen. In de brugklas en tweede leerjaar wordt in principe niet gedoubleerd, bij zwaarwegende argumenten kan de vergadering bij hoge uitzondering hiervan afwijken. De uitspraak van de docentenvergadering is bindend.

De uitspraak van de docentenvergadering is bindend.

SPECIFIEKE OVERGANGSNORMEN:

Overgangsnormen CB van brugklas naar 2e klas 2019-2020

Overgangsnormen CB van tweede naar derde klas 2019-2020

Overgangsnormen CB van derde naar de vierde klas BB en KB 2019-2020

Overgangsnormen CB van derde naar de vierde klas Mavo 2019-2020

Overgangsnormen CB 2019-2020 vierde klas doorstroom