Topsport en talent

 

Als een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College leerlingen die op hoog niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed met elkaar kunnen combineren.

LOOT-status

Om voor faciliteiten in aanmerking te komen moet je een LOOT-status hebben. Die kunnen zij krijgen als ze een landelijke status hebben. Bijvoorbeeld Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte. Deze landelijke status (Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte) wordt bepaald door de nationale sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF. Jaarlijks wordt de status opnieuw aangevraagd en bekeken van welke faciliteiten de leerling gebruik kan maken.

Wat kunnen die faciliteiten zijn?

● een flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden;
● (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
● uitstel of vermindering van huiswerk;
● voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
● uitstel of aanpassing van toetsen en/of schoolexamens;
● gespreid examen over twee schooljaren;
● begeleiding door een LOOT-coördinator.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de LOOT-coördinator van het Veluws College Cortenbosch:  mevr. B. van Vroonhoven
b.vanvroonhoven@veluwscollege.nl

Bezoek de website van stichting LOOT voor meer informatie: www.stichtingloot.nl

Ruimte voor Talent

Sporters die geen LOOT-status krijgen maar wel op hoog nationaal/regionaal niveau presteren kunnen in enkele gevallen facilitering krijgen op basis van de Ruimte voor Talent-regeling. Het gaat hierbij om kleinere aanpassingen. De Ruimte voor Talent-regeling geldt ook voor leerlingen die op een ander gebied excelleren, zoals dansers, musici of acteurs.
Neem contact op met de LOOT-coördinator voor informatie of faciliteiten.

De LOOT-coördinator van Veluws College Cortenbosch is:
mevr. B. van Vroonhoven
b.vanvroonhoven@veluwscollege.nl