Toets en examen

Toetsbeleid

Leerlingen worden tijdens hun gehele schoolloopbaan getoetst. Op basis van de resultaten van deze toetsen worden belangrijke beslissingen genomen. Er moet duidelijk zijn wat er nu precies getoetst wordt, hoe er gemeten wordt en welke weging de beoordeling van de toets zal hebben. Hieronder staan de gemeenschappelijke afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de toetsen.

Afspraken toetsbeleid

Examen (PTA)

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan alle onderdelen vermeld die tot het examen behoren. Het examen begint in het derde leerjaar en loopt door in het vierde leerjaar. Beide examenjaren vormen één geheel en dat noemen we een cohort.

Examencohort 2021-2023

De leerlingen die nu in het derde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2021-2023. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3,  maken ze in schooljaar 2021-2022. Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar (2022-2023) gemaakt. Op dit moment is het examencohort voor 2021-2023 nog niet definitief vastgesteld. Dit gebeurt voor 1 oktober a.s. Zodra deze definitief is, vind je deze hieronder.

PTA-3-en-4-Basis-2021-2023

PTA-3-en-4-Kader-2021-2023

PTA-3-en-4-Mavo-2021-2023

Examencohort 2020-2022

De leerlingen die nu in het vierde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2020-2022. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3,  maken ze in schooljaar 2020-2021. Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar (2021-2022) gemaakt.

PTA-3-en-4-Basis-2020-2022

PTA-3-en-4-Kader-2020-2022

PTA-3-en-4-Mavo-2020-2022

Examenreglement

Examenreglement 2021-2022 3 en 4 vmbo

In het examenreglement wordt verwezen naar een aantal documenten. Deze staan hieronder, als deze momenteel al beschikbaar zijn:

Toetsbeleid VC Cortenbosch 2021-2022

Profielwerkstuk CB 2021-2022

Examenboekje