Toets en examen

Toetsbeleid

Leerlingen worden tijdens hun gehele schoolloopbaan getoetst. Op basis van de resultaten van deze toetsen worden belangrijke beslissingen genomen. Er moet duidelijk zijn wat er nu precies getoetst wordt, hoe er gemeten wordt en welke weging de beoordeling van de toets zal hebben. Hieronder staan de gemeenschappelijke afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de toetsen.

Afspraken toetsbeleid

Voor het volledige toetsbeleid, klik hier: Toetsbeleid VC Cortenbosch 2019-2020

Examen (PTA)

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan alle onderdelen vermeld die tot het examen behoren. Het examen begint in het derde leerjaar en loopt door in het vierde leerjaar. Beide examenjaren vormen één geheel en dat noemen we een cohort.

Aanpassing PTA 2019-2020 ivm coronacrisis

Op 24 maart jl. is bekend gemaakt dat de centrale examens dit schooljaar komen te vervallen in verband met de coronacrisis. Leerlingen kunnen dit schooljaar op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Wij hebben tot 4 juni de ruimte om dit schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Momenteel zijn wij druk bezig met de afname van deze schoolexamens en volgen daarbij de richtlijnen van de RIVM.

Het PTA van 2019-2020 en het examenreglement voor leerjaar 4 vmbo hebben wij door deze maatregelen moeten aanpassen, zie hieronder. Onze DMR heeft hiermee ingestemd en de wijzigingen zijn gemeld bij de Inspectie van het onderwijs.

Aanpassing PTA 2019-2020

Examenreglement 2019-2020 4M-GT-KB-BB aangepast

Examencohort 2019-2021

Voor leerlingen die nu in het derde leerjaar zitten, geldt het examencohort 2019-2021. Het PTA werk behorend bij leerjaar 3, maken ze in het schooljaar 2019-2020. De onderdelen voor leerjaar 4 maken ze in het schooljaar 2020-2021. De data voor de periodes van 2020-2021 worden aan het begin van volgend schooljaar m.b.v. de jaaragenda ingevuld.

PTA 3 en 4 Basis 2019-2021

PTA 3 en 4 Kader 2019-2021

PTA 3 en 4 Mavo 2019-2021

Examencohort 2018-2020

De leerlingen die nu in het vierde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2018-2020. De onderdelen van het derde leerjaar (2018-2019) zijn inmiddels afgerond. Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar (2019-2020) gemaakt.

PTA 3 en 4 Basis 2018-2020

PTA 3 en 4 Kader 2018-2020

PTA 3 en 4 Mavo 2018-2020

Examenreglementen

Examenreglement leerjaar 3 BB/KB/GL/TL 2019-2020

Examenreglement leerjaar 4 BB/KB/GL/TL 2019-2020