Toets en examen

Toetsbeleid

Leerlingen worden tijdens hun gehele schoolloopbaan getoetst. Op basis van de resultaten van deze toetsen worden belangrijke beslissingen genomen. Er moet duidelijk zijn wat er nu precies getoetst wordt, hoe er gemeten wordt en welke weging de beoordeling van de toets zal hebben. Hieronder staan de gemeenschappelijke afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de toetsen.

Afspraken toetsbeleid

Examen (PTA)

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan alle onderdelen vermeld die tot het examen behoren. Het examen begint in het derde leerjaar en loopt door in het vierde leerjaar. Beide examenjaren vormen één geheel en dat noemen we een cohort.

Examencohort 2020-2022

De leerlingen die nu in het derde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2020-2022. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3,  maken ze in schooljaar 2020-2021. Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar (2021-2022) gemaakt.

PTA 3 en 4 Basis 2020-2022

PTA 3 en 4 Kader 2020-2022

PTA 3 en 4 Mavo 2020-2022

Examencohort 2019-2021

Voor leerlingen die nu in het vierde leerjaar zitten, geldt het examencohort 2019-2021. Het PTA werk behorend bij leerjaar 3, hebben ze gemaakt in het schooljaar 2019-2020. De onderdelen voor leerjaar 4 maken ze in het schooljaar 2020-2021.

PTA 3 en 4 Basis 2019-2021

PTA 3 en 4 Kader 2019-2021

PTA 3 en 4 Mavo 2019-2021

Examenreglement

Vanwege de corona is ons examenreglement aangepast, zijn er wijzigingen in het PTA en nieuwe regels omtrent het Centraal Examen. Deze coronaparagraaf vindt u hieronder .

Examenreglement 2020-2021 3 en 4 vmbo

Coronaparagraaf examenreglement 2020-2021

In het examenreglement wordt verwezen naar een aantal documenten. Deze staan hieronder:

Toetsbeleid VC Cortenbosch 2020-2021

Profielwerkstuk CB 2020-2021

Examenboekje

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden examensecretaris