Stage

Voor alle profielen geldt niet alleen dat de praktijk wordt nagebootst, maar ook dat leerlingen in de bovenbouw stage lopen. In het derde leerjaar loop je stage twee weken stagen bij aan het profiel gerelateerde bedrijven of instellingen. In het vierde leerjaar loop je een week stage.

De stage is onderdeel van het PTA, dus verplicht. Zonder afgeronde stage kun je niet deelnemen aan het examen.