Loopbaanorientatie

Alle leerlingen krijgen individuele begeleiding op het gebied van LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Door middel van loopbaangesprekken en het bijhouden van een digitaal portfolio krijgen zij een goed beeld van hun talenten, ambities en mogelijkheden. LOB is het geheel van activiteiten en begeleiding waarmee we onze leerlingen helpen zelf sturing te geven aan hun loopbaan.

LOB geeft inzicht in de vijf loopbaancompetenties:

  1. Wie ben ik?
  2. Wat kan ik?
  3. Wat wil ik?
  4. Hoe kan ik dat bereiken?
  5. Wie kan mij daarbij helpen?

Deze vragen staan centraal binnen ons onderwijsprogramma, niet alleen in de lessen maar ook bij LOB-activiteiten buiten de school. We laten leerlingen zoveel mogelijk ervaren wat de verschillende toekomstmogelijkheden voor hen betekenen. Tijdens de loopbaangesprekken worden de opgedane ervaringen besproken en bereiden de leerlingen de volgende loopbaanstap voor. Zo leren zij stapsgewijs te reflecteren op ervaringen en op basis hiervan een goede loopbaankeuze te maken.