Onderwijs

Afspraken toetsbeleid

In het vakwerkplan van de sectie zijn de procedure voor het tot stand komen van toetsen en de normering beschreven. Voor de leerlingen met een dyslexieverklaring, geldt dat zij recht…

Lees verder

Doorstroomprogramma Havo

Mavoleerlingen die later naar de havo willen, kunnen in het derde jaar worden geplaatst in ons Doorstroomprogramma Havo. Waarom het Doorstroomprogramma Havo? extra verdieping voor de vakken Nederlands, Engels en…

Lees verder

ICT-lab

Onze school beschikt over een ICT-lab, waar leerlingen na schooltijd tot 17.00 uur kunnen experimenteren met ICT. Bijna elke dag zijn er geïnteresseerde leerlingen aan het werk. Bijvoorbeeld met een…

Lees verder

Leerwegen

Het Veluws College Cortenbosch heeft alle leerwegen van het vmbo in huis. Je kunt er naar: Mavo (TL) De mavo (theoretische leerweg) is het hoogste niveau van het vmbo. Hier…

Lees verder

Lestijden

Lestijden leerjaar 2 t/m 4 Onderstaand vind je de standaard lestijden voor het Veluws College Cortenbosch, die het hele jaar gelden voor leerjaar 2 t/m 4.        …

Lees verder

Lichamelijke opvoeding

Op het Veluws College Cortenbosch krijgen alle leerlingen elke week gymnastiek. In de wintermaanden sporten we in royale gymzalen. Van september tot half oktober en van mei tot juli sporten…

Lees verder

Loopbaanorientatie

Alle leerlingen krijgen individuele begeleiding op het gebied van LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Door middel van loopbaangesprekken en het bijhouden van een digitaal portfolio krijgen zij een goed beeld van…

Lees verder

Plusvakken en [email protected]

Iedereen heeft talenten. Op school kijken we natuurlijk of je je talenten voor het leren helemaal gebruikt en hoe we jou daarbij kunnen helpen. Maar wij vinden het ook belangrijk…

Lees verder

Profielen

Naast een leerweg kiezen leerlingen aan het eind van leerjaar 2 ook een profiel. Het Veluws College Cortenbosch heeft de volgende 3 profielen: ● Zorg & welzijn ● Techniek (PIE)…

Lees verder

Stage

Voor alle profielen geldt niet alleen dat de praktijk wordt nagebootst, maar ook dat leerlingen in de bovenbouw stage lopen. In het derde leerjaar loop je stage twee weken stagen…

Lees verder

Toets en examen

Toetsbeleid Leerlingen worden tijdens hun gehele schoolloopbaan getoetst. Op basis van de resultaten van deze toetsen worden belangrijke beslissingen genomen. Er moet duidelijk zijn wat er nu precies getoetst wordt,…

Lees verder

Topsport en talent

  Als een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College leerlingen die op hoog niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed…

Lees verder