Ondersteuningscoordinator

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Misschien heb je er wel eens iets over gehoord. In deze wet staat dat elke leerling recht heeft op goed onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Zo worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

In het Schoolondersteuningsprofiel staat precies beschreven hoe we leerlingen, die extra hulp nodig hebben, kunnen helpen.

Hieronder wordt in het kort de meest voorkomende mogelijkheden voor ondersteuning op het VC Cortenbosch weergegeven.

Wilt u meer weten over bovenstaande, neem dan contact op met de orthopedagoog:

Mevrouw A. Loeffen, Orthopedagoog
a.loeffen@veluwseonderwijsgroep.nl

Heeft u een algemene vraag over de ondersteuning op het VC Cortenbosch, dan kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator van school.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator doet wat haar naam aangeeft: zij coördineert de ondersteuning voor een leerling. In overleg met mentoren, teamleiders, counselor en externe partijen zorgt de ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon. Denk aan bijvoorbeeld cognitieve ondersteuning, ondersteuning op het gebied van taal en/of rekenen, aanmelding/bespreking in het expertiseteam en/of het ondersteunings- en adviesteam.

Ondersteuningscoördinator:
Mevr. M. Harthoorn
m.harthoorn@veluwseonderwijsgroep.nl