Counselor

Soms heeft een leerling een sociaal-emotioneel probleem; hij/zij voelt zich somber of heeft relationele problemen, zoals ruzie met klasgenoten of thuis. Wanneer de mentor je niet verder kan helpen, kan de hulp van een counselor gevraagd worden. Dat is een gespecialiseerde docent. De counselor helpt je beter om te gaan met het probleem. Ook begeleidt hij je als dat nodig is naar buitenschoolse instanties die gespecialiseerd zijn in sociaal-emotionele begeleiding of therapie. Verwijzing van een leerling naar een counselor vindt plaats na overleg met de betrokken mentor en teamleider. Ook de ondersteuningscoördinator kan doorverwijzen.

Counselor

dhr. F. van Osch
f.vanosch@veluwseonderwijsgroep.nl