Anti-pestbeleid

Wij willen dat iedereen die aan het Veluws College Cortenbosch verbonden is met plezier naar school gaat. In zo’n sfeer is geen ruimte voor (cyber)pesten. Tegen elke vorm van (cyber)pesten treden we streng op. Bij een vermoeden van (cyber)pesten moet je daarvan direct melding maken bij de teamleider.

Anti-pestcoördinator

Een anti-pestcoördinator is een contactpersoon die binnen de organisatie deskundig is op het gebied van pesten. Het gaat om taken in beleid en uitvoering. De coördinator is een vraagbaak voor medewerkers, leerlingen en ouders.

De anti-pestcoördinator bij ons op school is:

Sjoerd Termaat
s.termaat@veluwseonderwijsgroep.nl