Ondersteuning

Aandachtsfunctionaris

Een aandachtsfunctionaris is een contactpersoon binnen de school die deskundig is op het gebied van kindermishandeling en goed op de hoogte is van de meldcode. Het gaat om taken in…

Lees verder

Anti-pestbeleid

Wij willen dat iedereen die aan het Veluws College Cortenbosch verbonden is met plezier naar school gaat. In zo’n sfeer is geen ruimte voor (cyber)pesten. Tegen elke vorm van (cyber)pesten…

Lees verder

CJG

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders. Vragen over gezondheid, opgroeien en…

Lees verder

Counselor

Soms heeft een leerling een sociaal-emotioneel probleem; hij/zij voelt zich somber of heeft relationele problemen, zoals ruzie met klasgenoten of thuis. Wanneer de mentor je niet verder kan helpen, kan…

Lees verder

Kernteam

Naast de ondersteuningscoördinator hebben een aantal deskundigen van buiten de school zitting in het kernteam: de leerplichtambtenaar, de arts of verpleegkundige van de GGD en een maatschappelijk werker van Stimenz….

Lees verder

Ondersteunings- en adviesteam

Aan iedere vestiging van het Veluws College is een intern ondersteuningsteam verbonden. Op het VC Cortenbosch noemen we dit het ondersteunings- en adviesteam, OAT. Samen met jou, je ouders/verzorgers en de…

Lees verder

Ondersteuningscoordinator

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Misschien heb je er wel eens iets over gehoord. In deze wet staat dat elke leerling recht heeft op goed…

Lees verder

Vertrouwenspersoon

Als je behoefte hebt aan een persoonlijk of vertrouwelijk gesprek, dan kun je hier op het Veluws College Cortenbosch terecht bij de vertrouwenspersoon/counselor of schoolmaatschappelijk werkster. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is…

Lees verder