Onderwijsprestaties

Wij vinden het belangrijk om ons te verantwoorden voor behaalde resultaten. Daarom nemen we deel aan het project Vensters VO en publiceren we onze resultaten van bijvoorbeeld doorstroming, examencijfers, slagingspercentages en uitstroom naar het vervolgonderwijs op de website Scholenopdekaart.nl.

Slagingspercentage

In het schooljaar 2018-2019 hadden wij een slagingspercentage van totaal 99,4% geslaagd. Onderverdeeld in de verschillende leerwegen zijn deze percentages als volgt:

Basisberoepsgerichte leerweg                  100%

Kaderberoepsgerichte leerweg                 100%

Gemengde leerweg                                     93,3%

MAVO (theoretische leerweg)                 100%