Kwaliteitszorg

ERK

ERK is de afkorting voor het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Het ERK biedt een instrument om het niveau waarop een leerling zijn of haar moderne vreemde talen (Engels,…

Lees verder

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg op het Veluws College houdt in dat we op systematische wijze en continu nagaan of we waarmaken wat we in plannen en beleidsvoornemens beloven. We hebben een sterke intrinsieke…

Lees verder

Onderwijsprestaties

Wij vinden het belangrijk om ons te verantwoorden voor behaalde resultaten. Daarom nemen we deel aan het project Vensters VO en publiceren we onze resultaten van bijvoorbeeld doorstroming, examencijfers, slagingspercentages…

Lees verder

Ouderresponsgroep

Een aantal keren per jaar spreekt de directie met de ouderresponsgroep over de kwaliteit van ons onderwijs. Door rechtstreeks van ouders te horen wat zij ervaren, kan de school het…

Lees verder

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks benadert het Veluws College Cortenbosch ouders, leerlingen en docenten met de vraag of zij deel willen nemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen via www.kwaliteitscholen.nl….

Lees verder