VC-mail

Alle leerlingen en medewerkers beschikken over een eigen VC-mailadres. Veel communicatie verloopt via de schoolmail.
Het is dan ook belangrijk dat leerlingen regelmatig hun e-mail checken!

De mailbox voor leerlingen heeft een limiet van 50MB. Zit de mailbox vol, dan worden mailtjes niet meer ontvangen.

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van hun mailbox.