Rapporten

Rond de kerstvakantie en voor de zomervakantie ontvangen de leerlingen een schriftelijk rapport, zie jaaragenda. Hierop staan de gemiddelde cijfers. Bovendien kunnen resultaten het hele schooljaar via de website van SOMtoday worden opgevraagd.

Leerjaar 3 en 4

Het schoolexamen begint in het derde leerjaar. De resultaten die leerlingen behalen voor het programma van toetsing en afsluiting (PTA), tellen mee voor het behalen van het diploma en voor de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4. Om die reden krijgen de derdejaars leerlingen twee soorten leerberichten. Voor meer informatie over het PTA en het examenreglement, klik hier.

De examenkandidaten (vierde leerjaar) ontvangen daarnaast kort voor het examen informatie in een examenboekje waarin alle informatie rond examinering staat omschreven.

Overigens is het cijfer dat in de administratie van de docent staat, het juiste cijfer. Dit cijfer wordt meegenomen bij de bepaling van het gemiddelde resultaat.