Ouderresponsgroep

Een aantal keren per jaar spreekt de directie met de ouderresponsgroep over de kwaliteit van ons onderwijs. Door rechtstreeks van ouders te horen wat zij ervaren, kan de school het onderwijs verder verbeteren.

  • Wilt u als ouder meepraten en/of meedenken over de ontwikkelingen van onze school?
  • Wilt u als ouder de kwaliteit van de school positief beïnvloeden?
  • Wilt u als ouder uw (professionele) deskundigheid inzetten voor onze school?
  • Wilt u betrokken zijn bij de school en haar leerlingen?

Indien u hierbij een rol voor uzelf ziet weggelegd, dan hoort de directie dat graag!
Aanmelden voor de ouderresponsgroep kan via de directiesecrecretaresse, mevrouw A.W. Braun-Hollak (mailadres: [email protected]).