Contact met ouders

Op het Veluws College Cortenbosch vinden we het belangrijk dat we regelmatig persoonlijk contact hebben met ouders. Daarom organiseren we verschillende contactmomenten om elkaar te ontmoeten.

Ouderavonden

Jaarlijks wordt er een aantal ouderavonden gehouden. Een ouderavond gaat altijd over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld het kiezen van een leerweg/profiel. Een ouderavond is meestal bedoeld voor de ouders van een bepaald leerjaar. De data van de verschillende ouderavonden staan in onze jaaragenda .

10-minuten-gesprekken

Tijdens de 10-minuten-gesprekken krijgen ouders de gelegenheid te praten met de vakdocenten van hun zoon/dochter. De data van contactmomenten vinden ouders in onze jaaragenda.

Uiteraard is het altijd mogelijk contact op te nemen met medewerkers van school. In eerste instantie kunnen ouders terecht bij de mentor.

Rapporten

Alle leerlingen ontvangen twee keer per jaar een rapport: rond de kerst en voor de zomervakantie.

DIGITAAL

Wij als school vinden het ook belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er speelt op school. Om ouders snel en efficiënt te kunnen informeren, doen we dat bij voorkeur digitaal en vooral via e-mail. Het is daarom belangrijk dat de school beschikt over het juiste e-mailadres. Graag wijzigingen in het mailadres, doorgeven aan de leerlingenadministratie.

Bent u niet in de gelegenheid om digitaal informatie te ontvangen dan kunt u hiervoor ook contact opnemen met de leerlingenadministratie. Zij zorgen ervoor dat de betreffende informatie voor u klaar ligt op school. U bent als ouders zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van informatie van school.

Cort voor Ouders

Ouders krijgen regelmatig onze digitale nieuwsbrief, de Cort voor Ouders. Deze wordt digitaal verspreid. Klik hier voor meer informatie over de Cort voor Ouders.

Via e-mail kunnen we u snel informeren over zaken die spelen op de vestigingen. Het is dus van belang dat wij over het juiste e-mailadres beschikken.

Bent u niet in de gelegenheid om digitaal informatie te ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de administratie. Die zorgt dan dat de betreffende informatie voor u klaarligt op school. U bent als ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van informatie van school.

SOMtoday

Om ouders/verzorgers en leerlingen goed op de hoogte te houden van cijfers en absentie, werken we met de website van SOMtoday. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen via de website op ieder gewenst moment gegevens inzien. Iedere ouder/verzorger heeft een eigen inlognaam en wachtwoord die toegang geven tot alle actuele gegevens van zijn/haar kind. Op SOMtoday zijn gegevens zoals cijfers, absentie en het lesrooster te vinden. Zo hebben ouders/verzorgers en leerlingen op elk moment inzicht in de meest actuele gegevens.