Informeren

Cameratoezicht

Op een aantal plaatsen in en rond de school houden we toezicht via camera’s. Indien de schoolpedagoog of leden van het managementteam menen dat daartoe reden is, kunnen ze beelden…

Lees verder

Communicatie gescheiden ouders

Communicatie gescheiden ouders Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar…

Lees verder

Contact met ouders

Op het Veluws College Cortenbosch vinden we het belangrijk dat we regelmatig persoonlijk contact hebben met ouders. Daarom organiseren we verschillende contactmomenten om elkaar te ontmoeten. Ouderavonden Jaarlijks wordt er…

Lees verder

Contact met school

Ziek melden De ouders/verzorgers melden aan de school vóór het eerste lesuur (en het liefst voor 8.00 uur) digitaal de afwezigheid van hun kind met opgaaf van de reden van…

Lees verder

Convenant ‘Veilige School Apeldoorn’

Het Veluws College heeft het convenant ‘Veilige School Apeldoorn’ ondertekend. In dit convenant beloven de scholen voor voortgezet onderwijs, de politie Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn dat ze…

Lees verder

Digitale nieuwsbrief

Naast brieven en uitnodigingen ontvangen ouders regelmatig via de mail ook de digitale nieuwsbrief “Cort voor Ouders”. Het kan zijn dat de digitale nieuwsbrief wordt tegengehouden door de spamfilter. Om…

Lees verder

Foto- en filmmateriaal

Schoolfotograaf Aan het begin van het schooljaar maakt de schoolfotograaf van de leerlingen van leerjaar 1 en 3, naast de gebruikelijke klassenfoto, een set foto’s. Leerlingen die dat willen, kunnen…

Lees verder

Ouderavonden

Op het Veluws College Cortenbosch vinden we het belangrijk dat we regelmatig persoonlijk contact hebben met ouders. Daarom organiseren we verschillende contactmomenten om elkaar te ontmoeten. Ouderavonden Jaarlijks wordt er…

Lees verder

Ouderresponsgroep

Een aantal keren per jaar spreekt de directie met de ouderresponsgroep over de kwaliteit van ons onderwijs. Door rechtstreeks van ouders te horen wat zij ervaren, kan de school het…

Lees verder

Rapporten

Rond de kerstvakantie en voor de zomervakantie ontvangen de leerlingen een schriftelijk rapport, zie jaaragenda. Hierop staan de gemiddelde cijfers. Bovendien kunnen resultaten het hele schooljaar via de website van…

Lees verder

Social Media

Het Veluws College beschikt over een Social media code voor leerlingen. Onder social media verstaan we alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen, zoals Twitter, Instagram,…

Lees verder

SOMtoday en ItsLearning

Het Veluws College heeft naast de algemene website www.veluwscollege.nl afgeschermde websites voor leerlingen en ouders: SOMtoday en ItsLearning. SOMtoday Om ouders/verzorgers en leerlingen goed op de hoogte te houden van…

Lees verder

Tip, top of klacht

Bent u tevreden over onze school? Vertel het door en vertel het ons!! Wij horen deze signalen graag terug van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. Natuurlijk geldt dit ook als u tegen…

Lees verder

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op de fietsroute van leerlingen van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is het geven van hulp aan leerlingen die onderweg…

Lees verder