Kosten bijzondere activiteiten

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs te verrijken met extra activiteiten. Die activiteiten brengen kosten met zich mee. In onderstaand schema vindt u een overzicht van onze activiteiten voor het schooljaar 2019-2020 en de daarbij behorende kosten.

 

*aan het PlusVak Mediawijsheid zijn geen kosten verbonden
**kosten voor rekening school via CJP
*** betaling mogelijk in termijnen (aug-sep)

Kosten veiligheidskleding Techniek

Voor leerlingen die vanaf leerjaar 3 het profiel PIE volgen, is het dragen van standaard beschermende kleding verplicht: overall, polo’s, werkschoenen en veiligheidsbril. Dit in verband met de veiligheidseisen. De overalls en veiligheidsbrillen worden aangeschaft op kosten van de school. De kosten van ongeveer € 75,00 voor werkschoenen en polo’s met naam en logo brengen wij u in rekening en voldoet u via Schoolloket.