ICT

Computerruimtes

Onze school over ruimtes waar leerlingen met hun laptop kunnen werken. Steeds meer vakken beschikken over digitaal materiaal, zodat jij als leerling zelfstandig bepaalde lesstof extra kunt oefenen.

ICT-lab

Op Veluws College Cortenbosch doen we ervaring op met het nieuwe leren in ons ICT LAB. Het is een oefenplek waar minder docent gestuurd gewerkt wordt, maar meer leerling gestuurd. ICT is daarbij onmisbaar, want dat stelt ons in staat om de leerling een persoonlijk programma aan te bieden.

De aanpak in het ICT LAB heeft te maken met de vaak genoemde 21st century skills. Niemand weet precies hoe de toekomst er uit gaat zien. Maar we verwachten dat de leerlingen in de toekomst van deze vaardigheden gebruik moeten kunnen maken in de veranderende maatschappij.

Draadloos netwerk

Op het Veluws College bereiden we je voor op jouw toekomst. ICT en digitalisering worden steeds belangrijker. Daarom speelt ICT in ons onderwijs een grote rol. Zo beschikken wij onder andere over een draadloos netwerk, digitale schoolborden en een digitale leeromgeving.