Trainingen

Faalangst- en SoVa-trainingen

Leerlingen in het eerste leerjaar, die faalangstig blijken te zijn, kunnen door het volgen van een faalangstreductietraining begeleid worden.

Bovendien verzorgen we voor leerlingen in klas 1 en 2 die moeite hebben om zich in bepaalde situaties adequaat te uiten trainingen in sociale vaardigheden (SoVa). Daarbij werk je aan het ontwikkelen van grotere sociale vaardigheden waardoor je beter leert omgaan met jezelf en anderen.

Tijdens het schooljaar volgt hiervoor een uitnodiging en kun je ervoor kiezen hieraan mee te doen.

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hiervoor hulp krijgen aangeboden, zodat het niet ten koste gaat van hun prestaties en welbevinden.

Examenvreesverminderingstraining

Examenkandidaten, die daar behoefte aan hebben, kunnen een examenvreesverminderingstraining op school volgen.