Kernteam

Naast de ondersteuningscoördinator hebben een aantal deskundigen van buiten de school zitting in het kernteam: de leerplichtambtenaar, de arts of verpleegkundige van de GGD en een maatschappelijk werker van Stimenz.

Het kernteam richt zich op leerlingen met complexe problemen en het terugdringen van het verzuim. De verschillende deskundigen werken op meerdere gebieden samen om, samen met ouders en leerling, problemen aan te pakken en op te lossen. Wanneer een leerling in het kernteam wordt besproken, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.