Ondersteunings- en adviesteam

Aan iedere vestiging van het Veluws College is een intern ondersteuningsteam verbonden. Op het VC Cortenbosch noemen we dit het ondersteunings- en adviesteam, OAT. Samen met jou, je ouders/verzorgers en de mentor verzorgt het ondersteuningsteam de ondersteuning op school. Het OAT adviseert mentoren en teamleiders over de ondersteuning van leerlingen, vooral ten aanzien van problemen van leerlingen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben. Zij kijken bij ieder kind naar de onderwijsbehoeftes. Mocht het nodig zijn dan kunnen zij een individueel plan maken.

Het OAT van het Veluws College Cortenbosch wordt aangestuurd door de ondersteuningscoördinator. In het ondersteuningsteam zitten onder andere twee orthopedagogen (gespecialiseerd in leren en gedrag), een schoolpedagoog, counselor, remedial teachers en leerlingondersteuners.

Het OAT kan ook doorverwijzen naar het kernteam.

Ondersteuningscoördinator en Orthopedagoog

Mevrouw M. Harthoorn