Mentor

Mentoren

Als je problemen hebt, of je wilt iets vragen, dan kun je altijd terecht bij jouw eigen mentor. Hij (of zij) is de persoonlijk begeleider van alle leerlingen uit jouw klas en alle informatie over leerlingen komt bij de mentor binnen. De mentor kent de eigen klas dus goed. Hij/zij let op jouw resultaten, helpt je bij specifieke problemen, maar geeft ook advies over zaken die belangrijk zijn voor jouw schoolloopbaan. De mentor biedt een luisterend oor als je daar behoefte aan hebt. Verder werkt de mentor aan een goede sfeer in de klas. Als je ouders/verzorgers vragen hebben, dan is de mentor voor hun het eerste aanspreekpunt.

Het kan zijn dat je mentor je doorverwijst naar iemand die je beter kan helpen. Zo hebben we decanen die je helpen met het maken van studiekeuzes, een vertrouwenspersoon die je helpt als je problemen hebt rondom bijvoorbeeld intimidatie en een remedial teacher die bijvoorbeeld kan helpen bij taal- en rekenproblemen.

Klassenmentoren

Voor een overzicht van de mentoren van dit schooljaar en hun e-mailadres, klik hieronder:

Lijst mentoren 2019-2020

Mentoruur

Alle klassen hebben eens per week een mentoruur. In dit uur bespreekt de mentor belangrijke zaken met de klas, en wordt (in de onderbouw) extra aandacht besteed aan bijvoorbeeld studievaardigheden. Vanaf het tweede jaar nemen we tijdens deze lessen ook ruim de tijd voor oriëntatie op studie en beroep (loopbaanoriëntatie).