Huiswerkbegeleiding

Leren wordt leuk, als je weet hoe het moet! Als je moeite hebt met het maken van je huiswerk kun je naar huiswerkbegeleiding. Hier helpen we je bij het maken, leren en plannen van je huiswerk. Als je op school je huiswerk maakt, ben je bovendien ‘thuiswerkvrij’! Huiswerkinstituut Synergie verzorgt de huiswerkbegeleiding op het Veluws College Cortenbosch. Wij bieden lokaalruimte en hebben nauw contact met Synergie. De begeleiding wordt gegeven door ervaren begeleiders met vakspecifieke kennis. In de actieplannen, die de mentor samen met leerlingen en ouders/verzorgers worden gemaakt, kan het advies om naar huiswerkbegeleiding te gaan ook zeker aan de orde komen.

Wanneer?

Drie dagen per week, tussen 14.00 en 17.00 uur, werken leerlingen op school aan hun huis- en leerwerk. Leerlingen gaan pas naar huis als hun huiswerk gecontroleerd is en het leerwerk overhoord is. Voor leerlingen en ouders is het prettig dat de begeleiding gewoon op school plaatsvindt.

Intake

Voordat een leerling kan deelnemen aan huiswerkbegeleiding, vindt er een intakegesprek plaats tussen instituut Synergie, ouders en de leerling. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen en mogelijkheden van huiswerkbegeleiding besproken en op elkaar afgestemd.

Bij belangstelling kan contact opgenomen worden met de heer S. Yildirim ([email protected])