Topsport en talent

 

Als een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College leerlingen die op hoog niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed met elkaar kunnen combineren.

Topsport Talent-status (TTS)

Om voor faciliteiten in aanmerking te komen moet je een TTS-status hebben. Deze landelijke status wordt bepaald door de nationale sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF.

Er zijn drie niveaus: Belofte, Nationaal Talent of Internationaal Talent. Voor voetbal-talenten is de KNVB Beloftestatus een voorwaarde.

De status wordt per jaar verleend. De facilitering wordt ook jaarlijks opnieuw beoordeeld en in een contract vastgelegd.

Wat kunnen die faciliteiten zijn?

● een flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden;
● (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
● uitstel of vermindering van huiswerk;
● voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
● uitstel of aanpassing van toetsen en/of schoolexamens;
● gespreid examen over twee schooljaren;
● begeleiding door een TTS-coördinator.

Meer informatie

Bezoek de website van stichting EVOT voor meer informatie: https://www.evot.nl

Ruimte voor Talent

Sporters die geen TTS-status krijgen maar wel op hoog nationaal/regionaal niveau presteren kunnen in enkele gevallen facilitering krijgen op basis van de Ruimte voor Talent-regeling. Het gaat hierbij om kleinere aanpassingen “op maat”. De Ruimte voor Talent-regeling geldt ook voor leerlingen die op een ander gebied excelleren, zoals dansers, musici of acteurs.

Neem voor meer informatie contact op met de TTS-coördinator van het Veluws College Cortenbosch:  mevr. B. van Vroonhoven
b.vanvroonhoven@veluwseonderwijsgroep.nl