Te laat?

Om het probleem rond te laat komen goed aan te pakken, hebben we een aantal regels vastgesteld. Deze regels vind je terug in ons verzuimprotocol. Over de details van deze procedure informeren wij de ouders uitgebreid aan het begin van het schooljaar tijdens de informatieavond.