Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen uit alle leerjaren en profielen binnen onze school, en is bedoeld om de betrokkenheid en inspraak van leerlingen bij de school en alles wat daar gebeurt te vergroten.

Aangezien de school draait om de leerlingen vinden we het belangrijk dat leerlingen meedenken en meepraten over activiteiten die de school naast de gewone lessen organiseert.

Leerlingen moeten de mogelijkheid hebben om hun mening te laten horen en zo inspraak te hebben op zaken die de school voor hen regelt. Op deze manier kunnen zij zelf aangeven wat er leeft onder de leerlingen en mede bepalen wat onze school maakt tot wat hij is:

“Een school waar leerlingen inspraak hebben, gehoord worden en het naar hun zin hebben.”

De medewerkers, die de leerlingenraad begeleiden, zijn: