Algemeen

Cameratoezicht

Op een aantal plaatsen in en rond de school houden we toezicht via camera’s. Indien de schoolpedagoog of leden van het managementteam menen dat daartoe reden is, kunnen ze beelden…

Lees verder

CJG

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders. Vragen over gezondheid, opgroeien en…

Lees verder

Convenant ‘Veilige School Apeldoorn’

Het Veluws College heeft het convenant ‘Veilige School Apeldoorn’ ondertekend. In dit convenant beloven de scholen voor voortgezet onderwijs, de politie Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn dat ze…

Lees verder

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen uit alle leerjaren en profielen binnen onze school, en is bedoeld om de betrokkenheid en inspraak van leerlingen bij de school en alles wat daar gebeurt…

Lees verder

Pluspunt 051

Het Pluspunt 051 is voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeftes. Wij bieden hier verschillen vormen van begeleiding aan. Bijvoorbeeld ondersteuning op het sociaal-emotionele vlak, begeleiding van leerlingen die dreigen vast te…

Lees verder