Ziek melden

De ouders/verzorgers melden aan de school vóór het eerste lesuur (en het liefst voor 8.00 uur) de afwezigheid van hun kind met opgaaf van de reden van verzuim. Is een leerling meer dan 10 dagen ziek in een schooljaar, dan spreken we volgens de GGD-norm van zorgwekkend ziekteverzuim. De leerling wordt aangemeld bij het kernteam.

De leerling zorgt ervoor dat hij het beter-meld-briefje (zie hieronder), ondertekend door de ouder,  inlevert bij de verzuimcoördinator zodra hij/zij weer beter is.

Beter-meld-briefje