Afwezigheid melden

Afwezigheid melden, zoals bij ziekte of verlof, gaat vanaf dit schooljaar via de site van UGO.