Verzuim en verlof

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Afspraken die gelden als leerlingen zonder reden niet aanwezig zijn, staan vermeld in ons verzuimprotocol. Indien een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, maakt de schoolleiding hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.

Verzuimprotocol

Melden van ziekteverzuim/beter melden

Bijzonder verlof