Spelregels en Gedragsregels

Respect en belangstelling hebben voor elkaar zijn de basis voor overleg, samenwerking en hulpvaardigheid. Uiteraard worden hier met elkaar regels voor afgesproken. Het prettige resultaat? Een werk- en pedagogisch klimaat dat zowel veilig als uitdagend is!

Voor het aanspreken op correct taalgebruik en goede fatsoensnormen gelden de vijf spelregels:
1. Ik accepteer de ander en discrimineer daarom niet.
2. Ik praat met anderen en niet over anderen.
3. Ik gebruik in en buiten school geen geweld.
4. Ik blijf van de spullen van een ander af.
5. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

Gedragsregels

Voor de leerlingen gelden onderstaande regels:

● Roken is ongezond. Daarom mag je in school en op het schoolterrein niet roken.
● Op school draag je geen pet, muts of cap.
● Niet uitwasbare inkt zorgt voor ellende. Dus permanent writers mogen niet mee naar school.
● Energy-drinks zijn op school niet toegestaan.
● Kauwgom is op school niet toegestaan.
● Alle disco-avonden en andere feesten voor leerlingen zijn alcoholvrij.

Voor de schoolafspraken, klik hier.

Klik hier voor het leerlingenstatuut. Hierin zijn de rechten en plichten van de leerlingen vermeld.