Roken

Op het schoolplein mag niet worden gerookt! Word je betrapt op roken, dan wordt jouw naam genoteerd. Er wordt door de verzuimcoördinator naar huis gebeld om met je ouders te bespreken dat roken op het schoolplein niet is toegestaan en dat jij dezelfde dag een uur nablijft in het daarvoor bestemde lokaal. Als dit gezien het lesrooster niet mogelijk is, zal de straf naar de eerstvolgende mogelijkheid verschoven worden.

Het Cortenbosch wil een rookvrije school zijn. Dit betekent dat er ook niet gerookt wordt door docenten en ouders binnen de school en op het schoolplein.