Regeling maatschappelijke stage

Regeling maatschappelijke stage (MaS)

Alle leerlingen van het Veluws College volgen een, verplichte, maatschappelijke stage. De maatschappelijke stage is geen gewone stage waarmee leerlingen praktijkervaring voor een bepaald beroep opdoen.
Doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving door hieraan een onbetaalde bijdrage te leveren.
In het schooljaar dat de stage plaatsvindt, krijgen alle leerlingen voorlichting over en een handleiding van de maatschappelijke stage.

Spelregels rondom de maatschappelijke stage

  • De maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel van het lesprogramma van het Veluws College.
  • De maatschappelijke stage telt als onderwijstijd, maar vindt plaats buiten de lessen (introductielessen uitgesloten).
  • In totaal lopen leerlingen 30 uren stage in hun schoolcarrière.
  • De 30 uren stage moeten tijdens het derde schooljaar worden afgerond en vormen een handelingsdeel in het PTA. Een handelingsdeel moet voldoende worden afgesloten om over te kunnen gaan naar het volgende schooljaar.
  • Leerlingen zijn gedurende de stage verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen.

In incidentele gevallen kan de vestigingsdirectie afwijken van de algemene regeling.

Meer informatie?

Veluws College Cortenbosch heeft een eigen mailadres bij wie ouders en leerlingen met vragen terecht kunnen: [email protected]