Invaluren

Iedere docent van het Veluws College Cortenbosch heeft een vast uur in zijn basisrooster waarop hij kan invallen voor een collega. Op het rooster wordt dan aangegeven om welk vak het gaat. Leerlingen moeten voor dat vak de boeken bij zich hebben. Als het een klas is waaraan de invaldocent ook lesgeeft, is het mogelijk dat zijn uur wordt verplaatst naar het invaluur.

Het Veluws College Cortenbosch maakt onderscheid tussen een invaluur en een toezichtuur.

  • Een invaluur wordt in een lokaal gegeven met het daarvoor bestemde materiaal.
  • Bij een toezichtuur worden de leerlingen opgevangen in de aula en is er sprake van toezicht, waarbij overigens de regels wel hetzelfde zijn als in een leslokaal.