Inleveren opdrachten

Regeling inleveren praktische opdrachten

  • De inleverdatum van een praktische opdracht is vermeld in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en in ItsLearning.
  • Je bent als leerling verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van een praktische opdracht.
  • Het niet tijdig inleveren van een praktische opdracht wordt beschouwd als het inleveren van een leeg werkblad. Er zal dan het cijfer 1 (één) worden toegekend.

Regeling inleveren handelingsopdrachten

  • De inleverdatum van een praktische opdracht is vermeld in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en in ItsLearning.
  • Je bent als leerling verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van een praktische opdracht.
  • Indien een handelingsopdracht niet op tijd is ingeleverd, geldt de volgende regeling: de leerling moet iedere middag tot 16.30 uur op school aan de opdracht werken, totdat de opdracht af is. De mentor neemt contact op met de ouders van de leerling.