Afspraken

Afspraken toetsbeleid

In het vakwerkplan van de sectie zijn de procedure voor het tot stand komen van toetsen en de normering beschreven. Voor de leerlingen met een dyslexieverklaring, geldt dat zij recht…

Lees verder

Afwezigheid melden

Afwezigheid melden, zoals bij ziekte of verlof, gaat vanaf dit schooljaar via de site van UGO.

Lees verder

Fietsenstalling

Op onze school kunnen de meeste leerlingen een vrijwel volledig overdekte en met camera’s bewaakte fietsenstalling gebruiken. De fietsenkelder is bedoeld voor de leerlingen van klas 1 en 2, de…

Lees verder

Foto- en filmmateriaal

Schoolfotograaf Aan het begin van het schooljaar maakt de schoolfotograaf van de leerlingen van leerjaar 1 en 3, naast de gebruikelijke klassenfoto, een set foto’s. Leerlingen die dat willen, kunnen…

Lees verder

Gebruik internet

Op het educatieve netwerk mag je internet alleen gebruiken voor opdrachten die door een docent zijn opgegeven en/of die verbonden zijn aan een vak. Je mag internet dus niet gebruiken…

Lees verder

Invaluren

Iedere docent van het Veluws College Cortenbosch heeft een vast uur in zijn basisrooster waarop hij kan invallen voor een collega. Op het rooster wordt dan aangegeven om welk vak…

Lees verder

Kledingvoorschriften

Op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid. De kledingvoorschriften van het Veluws…

Lees verder

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van het Veluws College. Het leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd. Klik…

Lees verder

Mobiele telefoon

Tijdens de les mogen de leerlingen geen gebruik meer maken van hun mobiele telefoon, deze zit uitgeschakeld in de tas of in de kluis van de leerling. Houdt de leerling…

Lees verder

Regelingen

Klik op een regeling voor meer informatie: Regeling ontheffing voor het vak lichamelijke opvoeding Inleveren opdrachten Maatschappelijke stage (MaS) Herkansingen Toelating 4 havo Gebruik beeldmateriaal Klachtenregeling Sponsorreglement Regeling communicatie met…

Lees verder

Roken

Op het schoolplein mag niet worden gerookt! Word je betrapt op roken, dan wordt jouw naam genoteerd. Er wordt door de verzuimcoördinator naar huis gebeld om met je ouders te…

Lees verder

Roosters

Als leerling heb je te maken met een basisrooster en een dagrooster. Het basisrooster is het normale rooster. In het dagrooster kun je zien of er die dag lessen uitvallen…

Lees verder

Schoolafspraken

Klik op de afspraak voor de volledige tekst: Roosters Invaluren Te laat? Ziekmeldingen Gebruik fietsenstalling Roken Mobiele telefoon Schoolplein Foto- en filmmateriaal Gebruik internet Laptop-9 (Cyber)pesten Social media code Kledingvoorschriften

Lees verder

Schoolplein

Het is niet toegestaan het schoolplein te verlaten voordat je lesdag is afgelopen, behalve wanneer je voor de volgende les naar een andere locatie moet gaan.

Lees verder

Social Media

Het Veluws College beschikt over een Social media code voor leerlingen. Onder social media verstaan we alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen, zoals Twitter, Instagram,…

Lees verder

Spelregels en Gedragsregels

Respect en belangstelling hebben voor elkaar zijn de basis voor overleg, samenwerking en hulpvaardigheid. Uiteraard worden hier met elkaar regels voor afgesproken. Het prettige resultaat? Een werk- en pedagogisch klimaat…

Lees verder